Press "Enter" to skip to content

Program

VIVID 2017 program (PDF)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI
EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY

Petek, 13. oktober 2017 / Friday, 13th October 2017

Predavalnice / Halls:
VP
(Velika predavalnica) and SS (Sejna soba)

8:00 – 11:00 Sekcija A / Session A (SS) Vodi / Chair: Uroš Rajkovič

 • Maša Pikl
  Učna platforma Kahoot
 • Aleš Drinovec
  Digitalne kompetence pri likovni umetnosti v slovenski OŠ
 • Mojca Borin, Irena Nančovska Šerbec
  Ocenjevanje dejavnikov vpliva na izmerjene digitalne kompetence učiteljev
 • Sonja Strgar, Katarina Šulin
  Ponovitev celoletne snovi malo drugače
 • Vesna Mrkela, Stanislava Letonja
  Raziskujem z Graphom
 • Polona Mlinar Biček, Jože Rugelj
  Vpliv učnih stilov na rezultate uporabe interaktivne table pri poučevanju ulomkov
 • Polona Mlinar Biček
  Uporaba i-učbenika pri obravnavi piramid
 • Stanislava Letonja, Vesna Mrkela
  Uporaba IKT pri pouku in eksperimentalno delo
 • Lučka Drnovšek Pepelnjak
  Informacijsko opismenjevanje pri pouku slovenščine
 • Simona Merljak
  Z IKT nad branje
 • Danijela Metličar Vukmanič
  Razvoj digitalnih kompetenc pri urah angleščine po vertikali
 • Marjan Cerinšek
  Preverjanje znanja malo drugače
 • Anja Kotnik Lebar
  Promocija zdravega načina življenja z IKT
 • Nejc Grošelj
  Izboljšajte kvaliteto zraka v učilnici

8:00 – 11:00 Sekcija B / Session B (VP) Vodi / Chair: Gašper Strniša

 • Aljaž Rogelj
  Poletni festival inovativnih tehnologij – povezava drugega dela vertikale slovenskega šolstva
 • Aljaž Rogelj
  Primer dobre prakse in nujnost povezave med šolstvom in industrijo
 • Andrej Arh
  Dopolnjevanje učiteljeve strokovnosti v podjetju in projekt DPKU
 • Gašper Strniša, Iva Strniša
  Algoritmi in formativno spremljanje pouka
 • Zoran Tkavc
  Prvi koraki z micro:bitom
 • Uroš Sterle
  Nadzor nad računalniki s programom AB Tutor
 • Gregor Anželj, Andrej Brodnik, Matija Lokar
  NAPOJ – proti aktivni skupnosti učiteljev računalniških predmetov
 • Gašper Strniša, Iva Strniša
  Debatni klub – razvoj novih tehnologij za družbeni nadzor
 • Uroš Sterle
  Izdelava spletne strani s pomočjo CMS-ja
 • Gregor Jerše, Matija Lokar
  Uporaba sistema za avtomatsko preverjanje nalog Projekt Tomo pri učenju programiranja
 • Gregor Jerše, Gašper Fele-Žorž
  Izdelava urnika na Fakulteti za računalništvo in informatiko
 • Miha Kočar
  Nizko-cenovna IoT alternativa krmiljenja začetnikih modelarskih modelov s pomočjo mobilnih naprav ter izdelanega preprostega vezja
 • Katarina Murn
  Izbirni predmeti s področja računalništva v osnovni šoli
 • Sonja Strgar, Katarina Šulin
  Popestrimo učno uro s Klikerjem
 • Iva Strniša
  Analiza filma pri pouku psihologije

8:00 – 15:00 Razstava posterjev osnovnošolcev na temo znanosti in tehnologije / Exhibition of posters by primary-school pupil on topics of science and technology (glavna avla/main lobby)

Posterje v formatu A3 so pripravili učenci 5.-9. razreda slovenskih osnovnih šol v okviru vseevropskega projekta SciChallenge, ki spodbuja znanost med mladimi. V glavni avli Insituta “Jožef Stefan” je razstavljenih 100 posterjev, za katere glasujete tako, da napišete svoje ime in priimek. Vabljeni ste na ogled in glasovanje. Na koncu razstave bodo podeljene nagrade za najboljše tri posterje (zaključek sekcije C v veliki predavalnici).

11:00 – 11:30 Odmor / Break

11:30 – 13:00 Svečana otvoritev IS 2017 / IS 2017 Conference ceremony (VP)

13:00 – 14:00 Odmor za kosilo / Lunch break

14:00 – 15:30 Vabljena predavanja / Invited lectures (VP) Vodi / Chair: Vladislav Rajkovič

 • Rajko Novak (Oracle Slovenija)
  Oracle in skupnost izobraževalcev
 • Darko Jureković (Oracle Academy)
  Oracle Academy – učne vsebine in programska oprema za učitelje, učence in študente
 • Matjaž Marussig (Oblačna šola)
  Praktični primeri učenja objektno-orientiranega programiranja s programom Alice
 • Robert Leskovar (Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru)
  APEX kot učni pripomoček za razvoj baz podatkov in aplikacij na srednjih šolah in univerzah

15:30 – 16:00 Odmor / Break

16:00 – 19:00 Sekcija C / Section C (VP) Vodi / Chair: Tomaž Lutman

 • Anja Janežič
  Uporaba IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) pri delu z nadarjenimi učenci v 2. in 3. razredu osnovne šole
 • Nina Rijavec Ternovec
  Spletna učilnica – vez med učiteljem, učenci in starši
 • Nina Rijavec Ternovec
  Medrazredno sodelovanje z uporabo IKT
 • Erika Grosar
  Povežimo se in spoznajmo preko IKT
 • Lidija Abramič
  Utrjevanje matematike z interaktivno tablo v 1. razredu podaljšanega bivanja
 • Saša Mezek, Žan Ternik
  Kako izdelati strokovno in didaktično pravilno igro – izdelava igre o biotski pestrosti
 • Erika Grosar
  Določevanje drevesnih vrst s pomočjo tabličnega računalnika
 • Vesna Gulin
  Pravljice in IKT
 • Lidija Abramič
  Dramatizacija pravljice ob podpori IKT
 • Boža Hvala
  Prva svetovna vojna z IKT
 • Monika Zorko, Mitja Bernjak, Robert Ratajc, Sašo Kokol, Rute Pires, Ines Kožuh, Jaka Polutnik, Matjaž Debevc:
  Uporaba holografske tehnologije na primeru prikaza navigacije v izobraževalni ustanovi
 • Nina Žbona Kuštrin
  Predstavitveni film letne šole v naravi skozi oči petošolcev
 • Denis Matežič
  Amaterski film Kralj Trnovec
 • Denis Matežič
  Ustvarjanje foto knjige
 • Andreja Žavbi Kren
  Likovno ustvarjanje s pomočjo IKT opreme
 • Tomaž Lutman, Špela Stres
  Projekt SciChallenge – spodbujanje znanosti med mladimi s pomočjo spletnih orodij
 • Tomaž Lutman
  Razglasitev najboljših posterjev Razstave

16:00 – 19:00 Sekcija D / Section D (SS) Vodi / Chair: Zvone Balantič

 • Zvone Balantič, Branka Jarc Kovačič, Branka Balantič
  Digitalna transformacija in vitkost v ergonomiji Industrije 4.0
 • Anže Žnidaršič
  Empirična primerjava didaktičnih metod pri poučevanju računalniških znanosti v slovenskem in ameriškem terciarnem izobraževanju
 • Anže Žnidaršič
  Metode kontinuiranega izvajanja prenosa znanja v razvojni ekipi visokotehnološkega podjetja
 • Sašo Stanojev
  Digitalna pismenost gimnazijskih dijakov
 • Vesna Lukežič
  Digitalno izpolnjevanje delovnega zvezka
 • Meta Arnež
  Izobraževanje za podjetja prihodnosti
 • Urška Mrgole, Špela Stres
  Promoviranje STEM disciplin med mladimi
 • Miha Povšič, Lea Janežič
  Vpliv kofeina na rast Phaseolus vulgaris
 • Miha Povšič
  The chemistry of frozen desert
 • Lea Janežič
  Določanje kalorične vrednosti hrane v šolskem laboratoriju
 • Petra Alič
  Aplikacija Kahoot kot učni pripomoček pri pouku prve in nujne medicinske pomoči
 • Petra Alič
  Spletna klepetalnica Stinto za mednarodno povezovanje dijakov Srednje šole Jesenice in IES Santa Aurelia v Sevilji
 • Borut Batagelj, Zora Žbontar, Saša Rudolf, Franc Solina
  Izobraževalne igre za razstavo “Preteklost pod mikroskopom” Narodnega muzeja Slovenije
 • Alenka Gortan
  Naj nas skozi video klipe navduši Orwellova Živalska Farma (ali raba pametnih telefonov pri pouku literature)
 • Alan Paradiž
  Duolingo – pouk drugega tujega jezika vedno in povsod
 • Lucija Šljuka Novak
  The changing and challenging roles of ESP practitioners
 • Lucija Šljuka Novak
  The importance of developing reading and training reading strategies