Press "Enter" to skip to content

Program

 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI
EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY

Petek, 12. oktober 2018 / Friday, 12th October 2018

Predavalnice / Halls:
VP
(Velika predavalnica), SS (Sejna soba), and MPŠ (Mednarodna podiplomska šola)

Program – VIVID 2018 (PDF)